ล็อตการผลิต #ขนมโอเดนย่า ครบรอบ 30 ปี พาร์ท 28.5

ล็อตการผลิต #ขนมโอเดนย่า พาร์ท 28.5

ล็อตการผลิต #ขนมโอเดนย่า ครบรอบ 30 ปี พาร์ท 28.5 มีล็อตไหนกันบ้าง ?

1.ล็อตเดือน กุมภาพันธ์ 2565 :
1.1.) 12022022 (ล็อต Boxset VIP 28.0)
1.2.) 25022022 (ล็อต 7 Wonder)


2.ล็อตเดือน มีนาคม 2565 :
2.1.) 01032022 (ล็อต Pre-Sale)
2.2.) 04032022 (ล็อต Pre-Sale)
2.3.) 08032022 (ล็อต Pre-Sale + วางสาขา)
2.4.) 19032022
2.5.) 24032022
2.6.) 28032022
3.ล็อตเดือน เมษายน 2565 :
3.1.) 01042022
3.2.) 05042022
3.3.) 12042022
3.4.) 25042022
3.5.) 29042022
4.ล็อตเดือน พฤษภาคม 2565 :
4.1.) 03052022
4.2.) 09052022
4.3.) 12052022
4.4.) 17052022

ล็อตการผลิต #ขนมโอเดนย่า ครบรอบ 30 ปี พาร์ท 28.5
Scroll to top