ล็อตการผลิต #ขนมโอเดนย่า Saint Seiya Part 1.0 เซนต์เซย์ย่า พาร์ท 1.0

Saint Seiya Part 1.0

ล็อตการผลิต #ขนมโอเดนย่า Saint Seiya Part 1.0 มีล็อตไหนกันบ้าง ?
1.ล็อตเดือน กรกฏาคม 2565 :
1.1.) 01072022 (ล็อต 7 Wonder)
1.2.) 03072022 (ล็อต 7 Wonder)
1.3.) 05072022 (ล็อต 7 Wonder)
1.4.) 09072022
1.5.) 20072022
1.6.) 25072022

2.ล็อตเดือน สิงหาคม 2565 :
2.1.) 01082022
2.2.) 10082022
2.3.) 15082022
2.4.) 24082022
3.ล็อตเดือน กันยายน 2565 :
3.1.) 01092022
3.2.) 19092022
3.3.) 27092022
4.ล็อตเดือน ตุลาคม 2565 :
4.1.) 01102022
4.1.) 27102022
5.ล็อตเดือน พฤศจิกายน 2565 :

5.1.) 09112022
5.2.) 10112022
5.3.) 12112022
5.4.) 15112023

ล็อตการผลิต #ขนมโอเดนย่า Saint Seiya Part 1.0 เซนต์เซย์ย่า พาร์ท 1.0
Scroll to top