BIGHEAD’S MEMBERSHIP

รายละเอียด/เงื่อนไข และขั้นตอนการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก / ล็อกอินเข้าระบบได้ที่ด้านล่าง


รายละเอียดของระบบสมาชิก

1.เป็นระบบสมาชิกแบบออนไลน์ มีทั้งหมด 3 ระดับคือ Bronze, Silver และ Gold (ช่วงแรกจะเปิดเฉพาะระดับ Gold)
2.เป็นระบบสมาชิกที่เป็นแบบราย 1 ปี, ราย 2 ปี และ 3 ปี ไม่มีแบบตลอดชีพ เพราะต้องการให้ข้อมูลสมาชิกอัพเดตล่าสุด
3.สามารถใช้รหัสสมาชิกได้ทั้ง 15 กลุ่มในเครือของ BIGHEAD ดูกลุ่มทั้งหมดได้ที่ คลิก>>>
4.การโพสต์ขาย/ประมูล สามารถโพสต์โดยใช้รหัสสมาชิกนำหน้าได้ เช่น BG-00099: ขายการ์ดโอเดนย่า xxxxx
5.มีบัตรสมาชิกแบบภาพให้โหลดเอาไปใช้ประกอบการขายได้ โดยเม้นบัตรสมาชิกไว้ใต้โพสต์ หรือใส่เป็นรูปในโพสต์รวมกันกับสินค้าได้ หรือจะเอาไปพริ้นต์เองก็ได้เช่นกัน
6.มีระบบรวมรวมข้อมูลสมาชิก Member Directory ซึ่งผู้ซื้อสามารถนำรหัสสมาชิก, เลขบัตรครอบครัวโอเดนย่า , ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อ Facebook ไปค้นหาในระบบได้
7.มีระบบหลังบ้าน (Back-End) ให้สมาชิกเข้าไปแก้ไขข้อมูล อัพเดตข้อมูลได้
8.ไม่มีบัตรสมาชิกสามารถโพสต์ขายได้ แต่ต้องทำตามกฏของกลุ่มแต่ละกลุ่มได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครออนไลน์

1.อีเมล ที่ใช้งานได้จริง (เพราะต้องยืนยันลิ้งค์)
2.เบอร์โทรศัพท์
3.รูปภาพที่จะใช้เป็นโปรไฟล์
4.รูปภาพที่จะใช้แสดงบนบัตรสมาชิก (แนะนำรูปคมชัด หลังออกบัตรแล้วจะแก้ไขรูปไม่ได้ หากมีการแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
5.ชื่อ-นามสกุลจริง และชื่อ Facebook (หากใครมีชื่อ Facebook ที่แสดงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้กรอกทั้งสองชื่อ)
6.เลขบัตรครอบครัวโอเดนย่า (ถ้ามี)
7.ไม่เปิดรับสมัครบุคคลที่โดนแบน/บล็อกจากกลุ่มมาก่อน หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
8.หากใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร และทางเราตรวจเจอภายหลัง จะทำการปลดจากการเป็นสมาชิก โดยไม่มีการคืนเงินค่าสมัครใด ๆทั้งสิ้น

สิทธิพิเศษของการเป็นสมาชิก

1.ใช้สำหรับวางแนบกับสินค้าที่ขายหรือประมูลได้ทั้ง 15 กลุ่มในเครือ BIGHEAD
2.ได้รับการช่วยเหลือ และคำปรึกษาจากแอดมินเป็นอย่างดี
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวโอเดนย่า
4.ใช้เป็นกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ ที่จัดขึ้นเฉพาะผู้ถือบัตรนี้
5.ช่วยสร้างเครดิตที่ดีให้กับตัวเรา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ
6.หากมีการกระทำผิดกฏของกลุ่ม จะได้รับบทลงโทษที่น้อยกว่า
7.มีระบบฐานข้อมูล Member Directory เพื่อให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูลของเราได้
8.มีระบบ Back-End เพื่อให้สมาชิกอัพเดตข้อมูลส่วนตัวได้

คำแนะนำวิธีการโพสต์ขาย/ประมูลในกลุ่ม

Bighead Membership

บทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดกฏของกลุ่ม

BIGHEAD

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก BIGHEAD

 1. คำนิยาม “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก ทั้ง 12 กลุ่ม
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.การเป็นสมาชิก
หากคุณซึ่งประสงค์จะสมัครสมาชิก สามารถดำเนินการด้วยช่องทางและวิธีการดังนี้
2.1 ทางเว็บไซต์ www.bighead.asia

3.เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 การเก็บรวบรวม สมาชิกตกลงยินยอมให้ทางเราสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในระบบสมาชิกของเว็บไซต์

3.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเราอาจทำการเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน เพื่อให้สมาชิกหรือบุคคลอื่นตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของท่านได้บนระบบ Member Directory ของเว็บไซต์

 1. คุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิก
  สมาชิกทราบว่า
  4.1 บุคคลที่จะทำการสมัครเป็นสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ได้ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายเฟซบุ๊กของ BIGHEAD เท่านั้น
  4.2 สมาชิกยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเอง และได้ทำการสมัครสมาชิกด้วยตนเอง
  4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  4.4 หากสมาชิกเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้เรามีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหาย ทางเรามีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกได้รับจากการเป็นสมาชิกนั้น
 2. สิทธิประโยชน์
  5.1.ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางเราเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อขายสินค้าในกลุ่มเฟซบุ๊กของสมาชิกแต่ละราย และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของเรา

6.การขอออกบัตรสมาชิกใหม่
6.1.กรณีที่สมาชิกต้องการแก้ไขรูปหรือข้อมูลที่แสดงบนบัตรสมาชิก สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง ครั้งต่อไปจะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่ 50 บาทต่อครั้ง
6.2.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม โดยจะมีการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง

 1. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม
  7.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่ได้กำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยเราจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน เว็บไซต์ หรือช่องทางใดๆ ต่อไป

8 การยกเลิก
8.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า เว็บบิ๊กเฮดดอทเอเชีย มีสิทธิปฏิเสธการสมัครนี้ หรือสามารถยกเลิกสมาชิกได้
โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว หากสมาชิกมีความประสงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ Facebook Page “BIGHEAD”

8.2.ไม่เปิดรับสมัครบุคคลที่โดนแบน/บล็อกจากกลุ่มมาก่อน หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
8.3.หากใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร และทางเราตรวจเจอภายหลัง จะทำการปลดจากการเป็นสมาชิก โดยไม่มีการคืนเงินค่าสมัครใด ๆทั้งสิ้น

9 ข้อสงวนสิทธิ์
9.1.การสมัครและใช้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก BIGHEAD สามารถใช้ได้เฉพาะกับ 12 กลุ่มเฟซบุ๊กในเครือบิ๊กเฮดท่านั้น ทางเราไม่มีจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ใดๆ แก่สมาชิก

Scroll to top