ล็อตการผลิตโอเดนย่า ดราก้อนบอล ซูเปอร์ พาร์ท 29 “ODEN-YA Dragon Ball Super Card PART 29”

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ พาร์ท 29

ล็อตการผลิตโอเดนย่า ดราก้อนบอล ซูเปอร์ พาร์ท 29 “ODEN-YA Dragon Ball Super Card PART 29”

⭐️1.เดือนพฤษภาคม 2566⭐️
🥇1.1.ล็อตพรีออร์เดอร์ : 02052023
🥇1.2.ล็อตลงสาขา : 08052023
🥇1.3.ล็อตลงสาขา : 09052023

⭐️2.เดือนมิถุนายน 2566⭐️
🥇2.1.ล็อตลงสาขา : 01062023
🥇2.2.ล็อตลงสาขา : 05062023
🥇2.3.ล็อตลงสาขา : 08062023
🥇2.4.ล็อตลงสาขา : 12062023
🥇2.5.ล็อตลงสาขา : 16062023
🥇2.6.ล็อตลงสาขา : 20062023
🥇2.7.ล็อตลงสาขา : 23062023

⭐️3.เดือนกรกฏาคม 2566⭐️
🥇3.1.ล็อตลงสาขา : 05072023
🥇3.2.ล็อตลงสาขา : 10072023
🥇3.3.ล็อตลงสาขา : 12072023
🥇3.4.ล็อตลงสาขา : 26072023

ล็อตการผลิตโอเดนย่า ดราก้อนบอล ซูเปอร์ พาร์ท 29 “ODEN-YA Dragon Ball Super Card PART 29”
Scroll to top