ประเภทและตารางการ์ด #โอเดนย่า Dragon Ball Z พาร์ท 28.0 ODEN-YA DBZ Part 28.0

การ์ดโอเดนย่า พาร์ท 28

การ์ดโอเดนย่า Dragon Ball Z พาร์ท 28.0 เป็นพาร์ทแรกในรอบ 30 ปีกับการกลับมาอีกครั้งของโอเดนย่า การ์ดพาร์ทนี้มีให้สะสมถึง 147 แบบ แบ่งการ์ดออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.SSR = Super Super Rare / Super Special Rare
การ์ดโฮโลแกรมพิเศษปั้มทอง (Hologram card) หายากระดับพิเศษ สุ่มเจอแบบอภิมหายาก และมีจำนวนจำกัด 150 ใบ

2.SR =Super Rare
การ์ดโฮโลแกรมพิเศษปั้มทอง (Hologram card) ลักษณะจะเป็นลายเรียบ สุ่มเจอยากมากๆ

การ์ด SR โอเดนย่า พาร์ท 28.0

3.R = Rare
การ์ดโฮโลแกรมพิเศษ (Hologram card) ลักษณะลายการ์ดจะวิบวับ เป็นลายเรียบ สุ่มเจอง่าย

Odenya Dbz part 28

4.C/N = Common / Normal
การ์ดธรรมดาสามัญทั่วไป แต่การ์ดบอกเรื่องราวของฉากตัวละครได้ดี สุ่มเจอง่ายที่สุด

รูปแบบของซองบรรจุการ์ด จะมีทั้งหมด 8 แบบ

การ์ดโอเดนย่า Dragon Ball Z พาร์ท 28.0
การ์ดโอเดนย่า Dragon Ball Z พาร์ท 28.0
ประเภทและตารางการ์ด #โอเดนย่า Dragon Ball Z พาร์ท 28.0 ODEN-YA DBZ Part 28.0
Scroll to top